Paja 1.1
Osoite: Poutamäentie 20 00360 Helsinki

Paja 1.2
Osoite: Poutamäentie 20 00360 Helsinki

Paja 2.1
Osoite: Poutamäentie 20 00360 Helsinki

Paja 2.2
Osoite: Poutamäentie 20 00360 Helsinki